Sociální bublina Mirka Topolánka

Po předchozích dvou postech, které analyzovaly profil lidí lajkujících posty pánů Drahoše a Horáčka, se tentokrát dostal na řadu Mirek Topolánek, resp. jeho facebooková stránka MirekPrezident. Zatímco v případě předchozích dvou kandidátů v prezidentské volbě jsem tak nějak podvědomě tušil, které stránky budou mezi jejich podporovateli oblíbené, v případě pana Topolánka pro mě byly konkrétní výsledky překvapením. Překvapením, které mě dovedlo do dosud netušených koutů Facebooku, objevení stránek, které spadají do kategorie „pure gold“ a spousty meme materiálu jako je třeba tento:

 

Krom toho, se analýza, kterou budu dále popisovat, liší od těch předchozích ještě v jednom ohledu. Zatímco u pánů Drahoše i Horáčka byly výsledky založeny na datech o uživatelích lajkujících sto posledních postů na jejich stránkách, v případě pana Topolánka jde jen o 68 postů, protože více jich na jeho stránce v době sběru dat nebylo k dispozici.

Popis metodologie, způsobu sběru dat a vyhodnocení najdete v původním postu o sociální bublině pana Drahoše.

Základní přehled

Na začátek opět uvádím obligátní rozpad reakcí u všech 68 postů na stránce Mirka Topolánka (ke dni 8.12.2017) podle jejich typu. Z hlediska poměru lajků k ostatním typům reakcí je Mirek Topolánek (87 %) blíže Michalu Horáčkovi (87 %) než Jiřímu Drahošovi (90 %), ale rozdíly jsou naprosto minimální. Pan Topolánek má zároveň nejvyšší procentuální zastoupení reakcí typu „HAHA“ (téměř 4 % ze všech reakcí).

Rozložení lajků přes jednotlivé posty v čase – každý bod reprezentuje jeden status a jeho výška je daná počtem lajků, které získal (ke dni 8.12.2017):

Také z hlediska průměrného počtu lajků na jeden post podle dne v týdnu, kdy byly publikovány, se stránka Mirka Topolánka liší od Drahošovy či Horáčkovy. U posledně jmenovaných dvou pánů existoval jeden či dva dny v týdnu, kdy byly jejich posty výrazně úspěšnější než ve zbytku týdne. U pana Topolánka to tak není a jeho posty dostávají průměrně přibližně srovnatelný počet lajků bez ohledu na to, kdy jsou publikovány. Snad s výjimkou úterních postů, které jsou o něco slabší.

Oblíbené stránky a afinita

Stránky lajkované aktivními fanoušky pana Topolánka jsou (v porovnání s těmi u Drahoše nebo Horáčka) naprosto unikátní. Jednak z hlediska jejich afinit, které jsou (v případě 20 nejafinitnějších stránek) násobně vyšší než v předchozích dvou případech a potom také z hlediska svého složení. Vůbec nejafinitnější stránkou je Topol_Train – jakási satirická stránka podporovatelů Mirka Topolánka, která jej má buď opravdu podporovat nebo jej pomocí sofistikovaného metahumoru parodovat (viz její příspěvek nahoře). Nebo něco mezi tím. Zajímavý není jen její obsah, ale i fakt, že celkově měla v době stahování dat 167 fanoušků, z toho 19 jich zároveň bylo v mém vzorku lidí lajkujících posty Mirka Topolánka.

Po dvou stránkách podporujících prezidentskou kandidaturu pana Topolánka přichází směsice stránek převážně spjatých s bývalými či současnými politiky ODS – Dámský klub ODS, Jaroslav Kubera, Jaroslava Janderová, Zbyněk Stanjura, Jakub Stárek, Marek Benda nebo Martin Červíček. Speciální zmínku si asi zaslouží dvě stránky spojené s osobou Ivana Langera – stránka knihy V síti Ivana Langera a další zábavná záležitost (dost tedy záleží na vaší definici zábavy) Ivan Langer Is Not A Public Enemy. Fanoušci pana Topolánka mají evidentně rádi politický humor. Což vlastně celkem dává smysl.

Do top dvacítky stránek, které jsou nejtypičtější pro fanoušky Mirka Topolánka, se potom ještě dostalo Centrum bezpečnostních studií – CEBS.

To, že aktivní fanoušci pana Topolánka se pravděpodobně rekrutují spíše z pravé strany politického spektra je patrné i po pohledu na jejich dvacet nejoblíbenějších (lajkovalo je nejvíce ze vzorku 286 aktivních fanoušků s veřejným profilem) stránek. Kromě samotné osoby Mirka Topolánka jsou mezi nimi zastoupeni např. Petr Fiala, Alexandra Udženija, stránka ODS, Václava Klause mladšího, Institutu Václava Klause nebo Miroslavy Němcové.

Pokud opustíme vody ODS, najdeme např. další prezidentské kandidáty – Michala Horáčka a Jiřího Drahoše, dále pak Miroslava Kalouska, Petra Robejška nebo stránku strany TOP 09. Afinity všech těchto stránek jsou rovněž vyšší než jedna, takže určitou vypovídací hodnotu směrem k profilu fanoušků pana Topolánka mají.

Shlukování

Pro pokus se shlukováním lajkovaných stránek podle jejich podobnosti jsem tentokrát také musel udělat menší změnu oproti předchozím dvěma případům. U těch jsem shlukování aplikoval na stránky, které lajkovalo alespoň 10 % ze vzroku uživatelů a jejich afinita byla alespoň 10. Kvůli tomu, že afinity oblíbených stránek fanoušků Mirka Topolánka jsou obecně o dost vyšší než u Horáčka nebo Drahoše, a uvedené podmínce jich vyhovovalo příliš mnoho což způsobovalo nepřehlednost výstupu, jsem podmínku zpřísnil a do výpočtu vstoupily pouze stránky s afinitou alespoň 50 (a lajkované alespoň 10 % vzorku).

Na nejvyšší úrovni lze potom indetifikovat čtyři shluky. První z nich sdružuje stránky „hardcore“ ODS – V síti Ivana Langera, Podporujeme Vaška (pozn. Klause mladšího) do Sněmovny, Alexander Bellu, Mirek Topolánek na Hrad a Institut Václava Klause. Druhý shluk je z hlediska počtu stránek, které do něj patří, nejpočetnější a také asi nejhůře interpretovatelný. Snad by se dal popsat jako širší okruh osobností a stránek spojených s ODS. Třetí shluk (v grafu ta červená a světle zelená skupina) mimo jiné sdružuje stránky vymezující se vůči Andreji Babišovi – Andrej STBabiš, BOJKOT Babišových médií, ANO, zastavme je nebo Nevolte oligarchu Babiše. Konečně čtvrtý (zelený) shluk by se snad dal označit jako pražská ODS. Veškeré mé interpretace vzniklých shluků ale prosím berte s velkou rezervou a klidně navrhněte svoje vlastní.

Příště Miloš

Stejně jako minule a předminule, i tentokrát ocením jakoukoliv reakci, výtku či komentář k celé analýze či čemukoliv, co vás v souvislosti s ní napadne. Minule jsem psal, že budu rád za návrh kandidáta, jehož facebookové fanoušky bych mohl zkusit rozebrat příště. Návrhů opravdu pár přišlo a v naprosté většině (čti – asi dva ze tří, co se ke mě dostaly) byl za onoho příštího kandidáta navržen Miloš Zeman. Takže když bude čas, tak příště asi o něm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *