Láska kvete na Facebooku I.

Není to tak dávno, co jsem v příspěvku „Facebook ví, kdy se zamilujete, rozejdete a co si potom pustíte“ psal o věcech, které je o nás Facebook schopný zjistit na základě analýzy toho obrovského množství dat, které mu každou vteřinu házíme do tváře. Jak se zdá, téma lásky Facebook Data Science tým skutečně fascinuje, protože v souvislosti s nedávným svátkem zamilovaných (resp. prodejců květin, čokolády a plyšových medvědů) se rozhodl po dobu jednoho týdne každý den publikovat jednu analýzu spojenou právě s tímto tématem. Tím myslím s láskou a vztahy, ne s čokoládou nebo medvědy.

Pokud vás tedy zajímá, jak láska souvisí s náboženstvím, jaké jsou průměrné věkové rozdíly mězi páry v jednotlivých zemích, jak dlouho trvají vaše vztahy nebo to, proč mají lidé, kteří přávě prožili rozchod tendenci zaplevelovat vaši timeline desítkami příspěvků denně a příliš se to nezlepšuje do té doby, dokud si opět nenajdou vztah, máte se na co těšit.

Může si Jedi vzít budhistu?

V prvním ze série příspěvků se na to jde poměrně ze široka. Zkoumá totiž otázku zda víra, kterou vyznáváme, ovlivňuje náš výběr partnerů resp. ve kterých zemích nejvíce. Zřejmě není potřeba žádná obsáhlá analýza, aby si člověk odvodil, že je pravděpodobnější, že lidé se stejným vyznáním skončí spolu. To, do jaké míry se tak skutečně děje v jednotlivých zemích ale může částečně ukazovat na určitou míru „integrace“ (či naopak separace) jednotlivých náboženských proudů v dané zemi. A nebo ne, záleží na tom, do jaké míry považujete uživatele Facebooku za reprezentativní vzorek populace dané země.

Pro mě je na tom všem fascinující především samotný fakt, že pokud byste chtěli tuto věc skutečně ověřit, budete potřebovat rozsáhlý výzkum v hodnotě (minimálně) stovek tisíc korun. Facebooku se stačí jen podívat do dat, která jsme mu dali sami a zadarmo.

Z nich potom snadno zjistí, jaká je „náboženská skladba“ uživatelů v jednotlivých zemích (kolik procent se v dané zemi hlásí ke kterému náboženství). Se znalostí této informace se dá spočítat, kolik procent uživatelů by skončilo ve vztahu s uživatelem stejného vyznání v případě náhodného výběru. Tedy v podstatě za situace, kdy by tito uživatelé při výběru svého partnera na jeho vyznání vůbec nebrali ohled. Potom už není nic jednoduššího než porovnat tuto hodnotu s tím, kolik procent uživatelů v dané zemi je skutečně v nějaké formě vztahu s někým stejného vyznání.

Poměr mezi očekávaným procentem párů stejného vyznání a skutečným počtem párů stejného vyznání v jednotlivých zemích
Poměr mezi očekávaným procentem párů stejného vyznání a skutečným počtem párů stejného vyznání v jednotlivých zemích | zdroj: Facebook Data Science

Na ose y grafu je skutečný podíl vztahů mezi osobami stejného vyznání v dané zemi, na ose x potom jejich očekávaný podíl. Dohromady lze graf číst tak, že například ve Velké Británii by statisticky mělo být 21% všech vztahů tvořeno osobami se stejnou vírou. Ve skutečnosti je to ale celých 73%.

Čím blíže je daná země levému hornímu rohu grafu, tím je tato disproporce větší a tím méně tedy osoby z jednotlivých náboženských skupin udržují romantické vztahy mezi sebou. Celý graf bohužel opět deformuje skutečnost, že osa y nezačíná na nule. Fakticky to ale nic nemění.

Obecně z tohoto grafu plynou dva hlavní závěry. Ten první je, že vztahů, jejichž účastníci nejsou stejného vyznání je obecně málo, bez ohledu na zemi. Španělsko, coby země s nejvíce takovými vztahy, jich i tak má pouze 28%. Za druhé, Taiwan a Singapur jsou země, ve kterých je navzdory značné náboženské diverzitě, velmi vzácné najít pár tvořený osobami s rozdílnou vírou. Rumunsko a Portugalsko jsou potom z tohoto hlediska na opačném konci spektra. Všechny závěry plynoucí z analýzy si samozřejmě můžete přečíst v původním příspěvku od Facebook Data Science.

O kolik starší už je starý?

Další téma, kterému se analytici Faceboku věnovali, byl věkový rozdíl mezi partnery ve vztahu. Jen zběžně – v 67% vztahů je muž tím starším a to v průměru o 2,4 roky, zatímco žena jen ve 20% případů. To ale asi nejsou čísla, nad kterými by někdo udělal „wow“. Zajímavé to začíná být až když se na ně podíváte po jednotlivých segmentech. Mimochodem, to platí téměř vždycky, bez ohledu na to o jaká jde zrovna data.

Vztah mezi průměrným věkem uživatele a průměrným věkovým rozdílem mezi ním a jeho partnerem. To vše v závislosti na pohlaví partnerů ve vztahu.
Vztah mezi průměrným věkem uživatele a průměrným věkovým rozdílem mezi ním a jeho partnerem. To vše v závislosti na pohlaví partnerů ve vztahu. | zdroj: Facebook Data Science

Na grafu nahoře jsem zobrazeny pouze vztahy uživatelů z USA a jsou rozděleny do třech skupin podle pohlaví. Vztahy, které tvoří dvě ženy jsou zobrazeny modře, zeleně jsou vyneseny vztahy mezi mužem a ženou a zeleně vztahy, které tvoří dva muži. Osa x ukazuje průměrný věk uživatele, osa y potom průměrný věkový rozdíl mezi ním a jejím partnerem.

Rázem můžeme pozorovat, že ve vztazích, které tvoří osoby stejného pohlaví, je běžný věkový rozdíl o cca dva až čtyři roky vyšší než u párů rozdílného pohlaví. Fakt, že do zrhuba 24 let věkový rozdíl mezi partnery prakticky neexistuje, lze vysvětlit tím, že v tomto období se většina vztahů formuje ve škole nebo prostředí s ní související, kde je mezi osobami jen minimální věkový rozdíl. A potvrzuje se i pokud se díváme na stejný graf, jen s rozdílným dělením – tentokrát podle zemí.

Vztah mezi průměrným věkem uživatele a průměrným věkovým rozdílem mezi ním a jeho partnerem. To vše v závislosti zemi.
Vztah mezi průměrným věkem uživatele a průměrným věkovým rozdílem mezi ním a jeho partnerem. To vše v závislosti zemi. | zdroj: Facebook Data Science

Z něj je mimo jiné vidět, že ačkoliv jsou absolutní věkové rozdíly mezi partnery v různých zemích různé, jejich vývoj je více či méně podobný napříč zeměmi. Možná vás zarazí výrazně vyšší věkový rozdíl, který mezi sebou mají páry v Egyptě. Nejde ale ani tak konkrétně o Egypt, jako o arabské státy obecně. Podle Facebooku vysvětlují tento jev kulturní rozdíly mezi zeměmi a odlišný přístup k mužům a ženám v některých částech světa.

Ten lze vyjádřit například prostřednictvím Global Gender Gap. Indexu, který každoročně zveřejňuje The World Economic Forum. Ukazuje se, že čím je nižší hodnota tohoto indexu (čím větší jsou v dané zemi rozdíly mezi muži a ženami), tím vyšší je v dané zemi průměrný věkový rozdíl mezi partnery. Tyto a některé další dílčí závěry si můžete přečíst v původním postu od Facebook Data Science.

Pokračování příště

Dalším příspěvkům z Valentýnské série se pravděpodobně budu věnovat v nějakém dalším článku, ale koho by zajímaly už nyní, najde jejich kompletní seznam na stránce Facebook Data Science.

Do té doby tu mám ještě něco jiného. Jak vidíte, Facebook toho o lásce ví poměrně hodně. A poměrně často a rád své poznatky publikuje. Web WorldWideLearn si dal tu práci a posbíral nejrůznější statistiky o vztazích na Facebooku (pocházející většinou právě od Facebooku) a poskládal je do podoby následující infografiky. Ta sice pochází „až“ z roku 2012, ale většina informací, které obsahuje se od té doby pravděpodobně příliš nezměnila.

Infografika
Infografika „What Does Facebook Know About Your Love Life?“ | zdroj: World Wide Learn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *