Zpravodajství českých televizí. Je libo politiku, kalamity nebo vraždy?

Společnost Media Tenor zvěřejnila pravidelnou čtvrtletní analýzu tematické skladby zpravodajství na jednotlivých českých televizních kanálech. Už proto, že kvalita zpravodajství některých českých televizních stanic je poměrně často diskutovaným tématem, stojí za to se podívat jestli jsou mezi Událostmi, Televizními novinami a zprávami FTV Prima nějaké objektivní rozdíly. Nehledě na to musí člvověka fascinovat, kolik práce a času muselo zabrat takovou analýzu vypracovat.

V Událostech se vraždí o polovinu méně

První část dokumentu hodnotí, kterým tématům jednotlivá zpravodajství věnovala nejvíce času. Nebudu hodnotit, která ze stanic ze srovnání vychází nejlépe, protože pod pojmem „kvalitní zpravodajství“ si někdo může představit reportáž o skladbě státního rozpočtu a někdo fenomenální reportáže Vládi Hrušky. Nicméně pokud se podíváme na první čtvrtletí 2013, Události se ve čtvrtině svého vysílacího času tématicky věnovali státní správě. Ta je na  čelní příčce s výrazným odstupem před zpravodajstvím o kriminálních činech a společenských tématech.

Tematická skladba komerčních stanic vypadá následovně. Prima největší část vysílacího času Zpráv věnovala taktéž státní správě, nicméně zhruba srovnatelný čas vysílání byl věnován i kalamitám a dopravním nehodám. Televizní noviny na Nově zvolily zcela odlišný formát. Téměř třetinu jejich vysílacího času zabírá informování o kriminálních činech, následují nehody a kalamity a na třetím místě společnost. První dvě zmíněná témata (kriminalita a kalamity) tak zabírají téměř přesně polovinu vysílání Televizních novin. Logicky mi z toho vyplývá, že člověk, který pravidelně sleduje zpravodajství na Nově, musím mít dojem, že se u nás vraždí a znásilňuje dvakrát tolik, než jak to vidí divák Událostí na ČT. Znovu říkám, že nehodnotím, který přístup je správnější.

Témata zpravodajství na jednotlivých kanálech
Tematická struktura hlavních zpravodajských pořadů (Q1/2013). | zdroj: Media Tenor

Nagygate hlavním tématem

Ve zbytku článku se již budu věnovat pouze výsledkům za třetí čtvrtletí uplynulého roku. V tom se na podobě zpravodajských relací na všech stanicích citelně podepsala aféra kolem premiéra Nečase a jeho současné manželky. Tu převážně pokrývala tématická oblast „kriminální činy“, která se tak dostala do popředí i v případě Událostí a Zpráv FTV Prima. Faktem ale zůstává, že Nova se při tom všem stihla věnovat i řadě dalších kriminálních činů, díky čemuž podílem tohoto tématu na vysílání předstihla konkurenční stanice i ve třetím čtvrtletí.

Témata zpravodajství na jednotlivých kanálech Q3/2013
Tematická struktura hlavních zpravodajských pořadů (Q3/2013). | zdroj: Media Tenor

Konkrétní témata, kterým se nejvíce věnovaly Události (tato statistika není pro další dva kanály k dispozici) bylo dění na vládě (opět v souvislosti s kauzou Nagyová). Tomu byly věnovány celé tři hodiny a čtyřicetsedm minut vysílání Událostí. Rozjíždějící se předvolební období se také odrazilo na tomto žebříčku, když se pátým nejčastěji zmiňovaným tématem staly právě předvolební kampaně.

Čas věnovaný jednotlivým tématům v Událostech
Čas věnovaný jednotlivým tématům v Událostech v hodinách a minutách (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Na Nově je politika více osobní

Samostatná část analýzy je věnována zpravodajství o politice.  Výrazné téma pádu vlády se samozřejmě muselo projevit i tady a celkem logicky je tedy nejvíce zmínek v Událostech věnovaných ODS. Následuje ČSSD, coby hlavní opoziční strana, která se k celé kauze také poměrně často vyjadřovala. Z (v tu dobu) neparlamentních stran se nejvíce mluvilo o SPOZ a KDU-ČSL, coby tehdy nejnadějnějších kandidátech na nové strany ve sněmovně. Za zmínku určitě stojí i fakt, že v žebříčku v tu dobu ještě zcela chybí ANO.

Pokud přihlédneme i ke kontextu (ve smyslu pozitivní/negativní) v jakém byly zmínky o konkrétních stranách uváděny, vyjde nám z toho nejhůře (zcela nepřekvapivě) opět ODS. Tu následují dvě strany, které původně kandidovaly jako jedna a nakonec už nekandidovala ani jedna… nebo jak to vlastně bylo – VV a LIDEM. Relativně nejméně negativních zmínek v Událostech potom nasbírala KDU-ČSL s KSČM.

Intenzita a kontext zmínek o konkrétních politických stranách v pořadu Události (Q3/2013)
Intenzita a kontext zmínek o konkrétních politických stranách v pořadu Události (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Poměrně předvídatelný je potom žebříček zobrazující intenzitu zpravodajství o konkrétních postavách české politické scény. Na prvním místě je s výrazným náskokem v počtu zmínek současný prezident Miloš Zeman, následovaný jím dosazeným premiérem Rusnokem. Ten se na druhou příčku dostal především díky reportážím o jeho sporném jmenování. Zajímavé je, že pan Fischer se na třetí místo dostal sice v důsledku své prezidentské kandidatury, nicméně především kvůli dluhům za vlastním mediální kampaň a spekulacím o pozadí jejich bleskového splacení. No a na čtvrtém místě nemůžeme opomenout jednoho z hlavních aktérů kauzy kolem pádu vlády, již několikrát zmiňovaného bývalého premiéra Nečase.

Intenzita a kontext zmínek o konkrétních politicích v pořadu Události (Q3/2013)
Intenzita a kontext zmínek o konkrétních politicích v pořadu Události (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Zajímavý pohled, který o zaměření konkrétního zpravodajského pořadu také leccos vypovídá, je tematická struktura zmínek o politických tématech obecně (o stranách i konkrétních politicích dohromady). Pokud z tohoto hlediska porovnáme zpravodajství obou komerčních televizí, vychází nám, že zatímco na Primě jsou informace týkající se politických postojů a osobních témat naprosto vyvážené, na Nově jasně převládají informace zahrnující osobní záležitosti jednotlivých politiků. ČT se z tohoto pohledu blíží spíše pojetí Primy.

Tematická struktura zmínek o politicích a politických stranách v jednotlivých zpravodajských pořadech (Q3/2013)
Tematická struktura zmínek o politicích a politických stranách v jednotlivých zpravodajských pořadech (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Za zmínku určitě stojí i analýza „konfrontačnosti“ moderátorů pořadů Interview ČT24 a Hyde Park. Té se zpráva taktéž věnuje, nicméně její hodnota je podle mě natolik závislá na mnoha různých faktorech, které se sejdou u konkrétního vydání analyzovaných pořadů, že lze jen těžko cokoliv zobecňovat. Můžete si ji ale samozřejmě dohledat na straně 15 zprávy. Za mě jen podotku, že největší kouř dostala Miroslava Němcová od Bohumila Klepetka.

Když se nepochválíš sám, …

Tak jako byl v oblasti politiky nosným tématem pád vlády, v rámci ekonomického zpravodajství se nejvíce mluvilo o situaci kolem OKD resp. NWR, která oznámila záměr utlumit těžbu v části svých dolů na ostravsku.

Pokud se blíže podíváme opět jen na situaci v Událostech, výše zmíněné se nám jasně potvrzuje. Současně můžeme vidět, že OKD spolu s NWR jsou dvě společnosti s absolutně i relativně nejvyššími podíly negativně laděných zmínek. Zdatně jim ale z tohoto hlediska sekunduje Dopravní podnik hlavního města Prahy, čemuž se nikdo, kdo přišel do styku s noční tramvají, nemůže divit. Pohled na opačný konec tohoto „žebříčku popularity“, ale také není bez zajímavosti. Už proto, že instituce o které Česká televize informovala nejvíce pozitivně, je překvapivě Česká televize.

Intenzita a kontext zmínek o konkrétních politických stranách v pořadu Události (Q3/2013)
Intenzita a kontext zmínek o konkrétních firmách v pořadu Události (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Na druhou stranu je ale třeba říct, že taková porce samochvály není nic výjimečného. Třeba FTV Prima, byla podnikem, o kterém zpravodajství FTV Prima informovalo nejčastěji. Na Nově jsme potom častěji než o Nově slyšeli jen o OKD. Tomu v Televizních novinách připadla takřka každá pátá zmínka týkající se ekonomických témat.

Podíl nejčastěji zmiňovaných firem na zpravodajství s ekonomickou tematikou na jednotlivých kanálech (posledních 12 měsíců)
Podíl nejčastěji zmiňovaných firem na zpravodajství s ekonomickou tematikou na jednotlivých kanálech (posledních 12 měsíců) | zdroj: Media Tenor

S ČT do světa, s Novou do regionů

Poslední částí analýzy, kterou bych rád okomentoval se týká toho, jak se jednotlivé kanály ve zpravodajství věnují jednotlivým lokalitám v rámci zahraničního či regionálního zpravodajství. Relativně nejvíce se o zahraničních záležitostech dozvídáme prostřednictvím Událostí, naopak nejméně o čemkoliv za hranicemi ČR informují Televizní noviny. Podstatnou část z toho mála navíc „spolknulo“ zpravodajství o narození britského následníka trůnu.

Obecně ale prostor zahraničního zpravodajství obsazovaly spíše informace o syrské krizi vyvolané použitím chemických zbraní a zvažovaném vojenském zásahu USA a Francie. Spojené státy byly zároveň zahraniční zemí, která si zabrala největší podíl tohoto typu zpravodajství – téměř čtyři hodiny. Jen pro srovnání – Rusko dostalo prostor v délce hodiny a tři čtvrtě.

Podíl zahraničního zpravodajství jednotlivých kanálů a čas věnovaný jednotlivým zemím v Událostech v hodinách a minutách (Q3/2013)
Podíl zahraničního zpravodajství na jednotlivých kanálech a čas věnovaný jednotlivým zemím v Událostech v hodinách a minutách (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

I pokud přejdeme na domácí půdu můžeme vidět jasně patrné rozdíly ve struktuře zpravodajství, které jsou nejvíce zřetelné mezi Novou a ČT. Zatímco Události se v domácím zpravodajství primárně orientují na informování o ČR obecně, případně na témata mající zahraniční přesah, Nova se orientuje především na regionální zpravodajství, které tvoří téměř dvě třetiny zpráv o ČR. Prima je ve svém pojetí domácího zpravodajství opět blíže České televizi než komerční konkurenci.

Struktura domácího zpravodajství na jednotlivých kanálech a čas věnovaný jednotlivým obcím v Událostech v hodinách a minutách (Q3/2013)
Struktura domácího zpravodajství na jednotlivých kanálech a čas věnovaný jednotlivým obcím v Událostech v hodinách a minutách (Q3/2013) | zdroj: Media Tenor

Prima má blíže k ČT

Abych tedy zodpověděl otázku z úvodu, zda existují rozdíly mezi jednotlivými zpravodajskými pořady, tak určitě ano. Spíše než, že by se každá stanice orientovala jiným směrem mi ovšem z analýzy vyplývá, že z nabízených úhlů pohledu se Události a Zprávy FTV Prima společně více věnují „seriózním“ tématům a zprávám ze světa, které prezentují spíše uceleně a „z nadhledu“.

Naproti tomu Televizní noviny se více orientují na „aktuální senzace“ a zprávy z regionů, do kterých častěji zapojují osobní hledisko. Pokud by vás téma zaujalo, můžete si projít i analýzy prvního a druhého kvartálu, případně mi napsat, co dalšího byste z nich vyčetli a já jsem podle vás nezmínil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *